POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa („Strona Internetowa”) jest obsługiwana przez przedsiębiorcę pod firmą:  PRACOWNIA  JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem REGON: 550661187, oraz numerem NIP: 7621288395, zwanego dalej  („Administratorem”).

Polityka prywatności, zwana dalej („Polityką prywatności i/lub Polityką) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania tzw. powiadomień Web Push przez Serwis.

Uprzejmie prosimy, aby uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności i zasadami w niej wyrażonymi, przed podjęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Stronie internetowej Administratora.
Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku nie dokonania zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo składając zamówienie w sklepie internetowym niemożliwym, może okazać się skuteczne dokonanie zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
W przypadku  pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki, plików Cookies, czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem: pracownia.borczynski@gmail.com

 • 1.Definicje
 1. Administrator – oznacza przedsiębiorcę pod firmą: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem REGON: 550661187, oraz numerem NIP: 7621288395, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia je za pośrednictwem Serwisu.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane bezpośrednio ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne zwane także Cookies podmiotów zewnętrznych – to pliki pochodzące min. od partnerów Administratora np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania) współpracujących z właścicielem strony internetowej.
  5. Powiadomienia Web Push – to komunikaty mogące zawierać m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika tylko i wyłącznie po uzyskaniu dobrowolnej zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
  6. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający pod adresem: https://pracownia-borczynski.pl
  7. Urządzenie – oznacza elektroniczne każde urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  8. Użytkownik – oznacza podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności, Administrator dokłada wszelkich starań aby tą drogą nie przedostały się do Urządzeń Użytkowników wirusy lub inne niechciane złośliwe oprogramowanie. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies z reguły zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: które to są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  b) Cookies trwałe: które to są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury i do prawidłowego działania, wymagają plików Cookies.
 • 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  A) konfiguracji Serwisu (Strony Internetowej) – tj. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  B) analiz i badań oraz statystyk oglądalności – tj. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  C) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne zwane także Cookies podmiotów zewnętrznych, w następujących celach:
  A) konfiguracji Serwisu – dostosowania treści strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
  B) analiz i badań oraz statystyk oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

   

 • 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • 5. Powiadomienia Web Push
 1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push, Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną o zbliżonej treści (w zależności od przeglądarki z której korzysta Użytkownik, treść tego komunikatu może być różna ).
  2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
  3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.
 • 6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. : PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem REGON: 550661187, oraz numerem NIP: 7621288395.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
  3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach marketingowych, handlowych itp. ).
  6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie i w zgodzie z treścią Rozporządzenia (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f).
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie w pełni z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny i nie dłuższy niż wynika to z przepisów prawa w tym zakresie.
  12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.